http://mladivyzkumnici.cz/

tree navigace
CZ |

Is vspj cz

Logo

Logo

Logo

cambridge

Logo

is.vspj.cz

Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem v práci neporušila autorská

Praxe VŠPJ

is vspj cz

Knihovna VŠPJ je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné široké veřejnosti.

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA - is.vspj.cz

The College of Polytechnics Jihlava is a public institution for higher education providing accredited bachelor study programmes.

English version | Úvodní stránka | School | Welcome

Nastal správný čas přihlásit se k vysokoškolskému studiu. Vyberte si správný obor, studujte podnikání a právo a získejte vysokoškolský titul na VŠPP!

Vysoká škola polytechnická Jihlava - is.vspj.cz

is vspj cz

University information system of College of Entrepreneurship and Law allows the academic community, university staff and public to access a wide range of information. Many people have devoted much of their time and effort to help implement the system at the university.

English version | Úvodní stránka | Studies | Admission

VŠPJ - veřejná vysoká škola nabízející bakalářské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření s dlouhodobou praxí během studia.

Podat přihlášku | IS VŠPJ

is vspj cz

Vítejte v portálu praxí VŠPJ! Posláním Vysoké školy polytechnické Jihlava je poskytovat vzdělání zaměřené především na potřeby regionálního trhu práce a intenzivně spolupracovat s regionálními zaměstnavateli.

Knihovna | Úvodní stránka | O knihovně

is vspj cz

Zapsat se do studia – pokud čteš tohoto Průvodce, pravděpodobně máš první úkol už splněný. Přihlásit se do informačního systému (https://is.vspj.cz) a podrobně se s ním seznámit.

vspj.cz - Jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina

Projekty ostatní Evropské OPVK AT-CZ Partnerství OPVVV Strategický rozvoj VŠPJ Technický rozvoj VŠPJ Zkvalitnění výukového prostředí na VŠPJ Rozvojové 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

English version | Úvodní stránka | Studies | Departments

is vspj cz

Admission and formal requirements Admission procedures requirements for the academic year of 2018/2019. The following Bachelor’s study programmes are offered without entrance examinations in the academic year of 2018/2019: Travel and Tourism (full-time, combined), Finance and Management (full-time, combined),

mrdani sukani

ona hleda jeho plzen sex

schranka ceskapojistovna cz

dll escort

sex na jednu noc zdarma

kurva hoši guten tag 2 online

spolecnice havlickuv brod

nhl cz

titanic online cz

mrdka v dlani

« Previous 1