tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

O projektu

Název projektu: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO.

 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00 /20.0013

 

Typ projektu: vzdělávací i výzkumný

 

Termín realizace: březen 2011 – únor 2014

 

Hlavním cílem projektu, známého také pod názvem MLADÍ VÝZKUMNÍCI, je podpořit a motivovat mladé akademické pracovníky a studenty v jejich vědecké činnosti prostřednictvím nového vybavení, finančních prostředků, možnosti účastnit se zahraničních a tuzemských konferencí adalších podobných akcí. Účelem projektu je přitáhnout a začlenit nové vědecké pracovníky z řad studentů magisterského a doktorského studia do jednotlivých výzkumných skupin. Těžištěm projektu je vznik a následná podpora činnosti 11 výzkumných skupin, které povede akademický pracovník z Fakulty stavební a vybraný zahraniční odborník.

 

Cílovou skupinou projektu jsou studenti na Fakultě stavební.

 

Hlavními přínosy pro cílovou skupinu jsou:

- zvýšení své odbornosti a uplatnitelnosti na trhu práce,
- možnost aktivního zapojení ve vědeckém výzkumném týmu,
- možnost spolupráce se zahraničními i českými odborníky,
- získání nových poznatků a zkušeností od zahraničních odborníků,
- spolupráce s vědeckými kapacitami ze zahraničních univerzit,
- výměna zkušeností v rámci zahraničních setkání mladých odborníků.