tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Výstavba objektů v pasivním až nulovém standardu se stává v součastné době trendem, který je podporován i evropskou legislativou (směrnice EPBD 2). Výzkum se zaměřuje na posouzení a vyhodnocení konkrétního pasivního objektu z různých hledisek (tepelně technické, akustické, energetické). V rámci projektu budou prováděny teoretické výpočty a experimentální měření na nově vybudované pasivní dřevostavbě. Dlouhodobě budou sledovány tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, energetická náročnost objektu za různých vnitřních a venkovních podmínek, kvalita vnitřního prostředí při nuceném větrání apod.

 

 

Výzkumná skupina katedry 229 je složena z mladých odborníků různých specializací tak, aby bylo docíleno co možná největšího spektra výzkumných činností. Zahraniční odborník byl zvolen na základě svého dosavadního výzkumu v oblasti teorie šíření tepla konstrukcemi, což využijí jednotliví členové našeho výzkumného týmu. Vzhledem k tomu, že se naše výzkumná skupina se zaměřuje především na měření a ověřování, budou nám teoretické propočty, v nichž má Opolská polytechnika dlouholeté zkušenosti, sloužit k porovnání s našimi výslednými hodnotami. Nyní spolupracuje výzkumná skupina se zahraničním odborníkem z technické univerzity v Košicích, kde se zabývají především laboratorním měřením, kterým nám mohou být velkou oporou.

 

Cíl
• Zvýšení vědecké odbornosti členů výzkumného týmu
• Zapojení studentů bakalářského a magisterského stupně do výzkumu
• Navázání a prohloubení kontaktů s domácími a zahraničními odborníky

 

 

Celkové uznatelné výstupy
• Publikování výsledků výzkumu v tuzemských a zahraničních (bodovaných) časopisech
a na konferencích – min. 8 článků
• Příprava pro články v impaktovaných časopisech – cca 2 články
• Bakalářské a magisterské závěrečné práce studentů zapojených do výzkumu
 


Uložené přílohy