tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Práce skupiny je zaměřena na matematické modelování stavebních konstrukcí, spolehlivost nosných konstrukcí a prvků, dynamiku stavebních konstrukcí, únavu cyklicky namáhaných ocelových konstrukcí a mostů, ocelové tenkostěnné konstrukce a na problematiku degradace železobetonových konstrukcí působením chloridů .

Programové vybavení výzkumné skupiny odpovídá výpočetní náročnosti úloh stavební mechaniky. Dostupný software zahrnuje nástroje pro lineární a nelineární analýzu statiky a dynamiky konstrukcí ANSYS, Atena, SCIA Engineer a uFEM. Pro analýzu spolehlivosti nosných konstrukcí lze použít programové nástroje Anthill, Freet, Monte a ProbCalc.

 

 

Odkazy


Uložené přílohy