tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Cíle výzkumné skupiny:

 

Zlepšení mobility v rámci měst:

 

 • Usnadnění dopravy ve městech v různých konfiguracích terénu
 • Ochrana životního prostředí. Podklady pro navrhovaní dopravních staveb v zastavěném území s nižšími negativními vlivy na okolí (hluk, zábor pozemků...)
 • Podklad pro navrhování dopravních staveb v zastavěném území.
 • Knihovna vozidel MHD (tramvají, trolejbusů, autobusů)
 • Knihovna nadměrných nákladů
 • Přestupní uzly  (porovnání parametrů přestupních uzlů z hlediska různých dopravních prostředků a prostorové konfigurace jejich dojezdové a přestupní časy, vybavenost, prostorové nároky, hluková zátěž, vliv blízkosti různých druhů doprav na hlučnost.
 • Konstrukční prvky přestupních uzlů pro usnadnění přestupových časů a rychlosti provozu.

 

Jednotlivé oblasti výzkumu:

 

 1. Stanovení plošných nároků dopravních staveb na zástavbu města

 

 • Stanovení parametrů místních úrovňových křižovatek pro průjezd nadměrných přeprav
 • Stanovení prostorových parametrů pro průjezd nadměrných přeprav
 • Prostorové nároky kolejové a nekolejové dopravy a přestupních uzlů

 

 1. Vliv dopravy na životní prostředí v zástavbě města

 

 • Největší vlivy dopravy na své okolí jsou nadměrný hluk,vibrace a zábor pozemků. Již pracujeme na projektech věnujících se snížení hluku a vibrací z tramvajové dopravy.

 

 1. Přestupní uzly jako možnosti zefektivnění mobility

 

 • Řešení přestupních uzlůjako hlavních dopravníchbodů v každém městě.
 • Urychlení, zpřehlednění a celkové zkvalitnění přestupu cestujících mezi jednotlivými druhy dopravy a mezi jednotlivými stanovišti  v přestupních uzlech

 

 


 •