tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

- Záměr předmětného projektu je předně analyzovat současný stav stávajícího bytového fondu v regionech České republiky z pohledu jeho způsobilosti naplnit pojem „slušné bydlení“, tedy bydlení odpovídající současným technickým standardům a socio-ekonomickým možnostem, zjistit z tohoto pohledu meziregionální disparity, odhalit nedostatky a stanovit možné opatření, které sníží regionální rozdíly a co nejvíce eliminuje zjištěné nedostatky v této oblasti.
- Zkoumání způsobilosti bytového fondu v regionech a zjištění meziregionálních disparit bude prováděno z těchto hledisek:
- urbanistické hledisko,
- dispoziční hledisko,
- hledisko provozu a správy.
- Hlediska pohledu byla vybrána se zřetelem na hlavní osy změn v posledních desetiletích v oblasti bydlení.

 


 

 

účast na projektech:

  • projekt MMR ČR WD 05-07-3: „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“
  • projekt GAČR 103/05/2775: „Výzkum proměn bydlení v ČR“
  • projekt MMR ČR WB 25-05: „Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji“
  • projekt MMR ČR WB 20-04: „Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru“