tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Bývalé doly Zárubek, Jan Maria, Michálka, Petr Bezruč a Trojice jsou významnými body již vysloužilé průmyslové činnosti, propojené (v dnešní době nefunkční) železniční vlečkou opisující neúplný kruh (někdejší Báňská dráha).
Dnes jsou areály těchto dolů na Slezské Ostravě z velké části zanedbané, případně využívané k jiným účelům, než ke kterým byly postaveny (dílny, řemeslná činnost). Nynější
využití dolů nicméně neumožňuje běžnému obyvateli této městské části téměř žádný kontakt s nimi, o jejich praktickém užití nemluvě. Uprostřed okruhu dolů se nachází kuželová halda Ema, halda Terezie a významný Ústřední hřbitov.

 

 

 

Je zde zřejmé výrazné tvarování terénu a mnohonásobně větší podíl zeleně než v městské části Moravská Ostrava.
Zástavba kolem okruhu dolů je převážně solitérní, jedná se o rodinné domy, občanská vybavenost je zde zastoupena v malé míře.
Každý z areálů dolů má ve svém okruhu méně nebo více míst, které by mohly mít výrazný vliv na budoucí rozvoj a růst potenciálu Slezské Ostravy i areálů samotných.

 

 

 

 

Bývalá Báňská dráha, jejíž činnost byla po ukončení těžby zatavena, propojuje areály dolů. Může být chápána jako „kulturní cesta“, zajišťující komunikaci mezi jednotlivými doly. Komunikaci se nabízí doplnit lanovou dráhou – původně se linoucí nad dolem Michálka, pro propojení významných bodů
území.

Důl Trojice tvoří pomyslný vstup do okruhu dolů ze strany Moravské Ostravy. Vlečka, která procházela dolem Trojice nebyla bezprostředně propojena s vlečkou na které byly umístěny ostatní doly. V dnešní době jsou budovy areálu
využívány jako dílny, prodejny materiálu a pod. Z původních budov zůstalo několik zachováno, nicméně většina je v nevyhovujícím stavu. V blízkém okolí dolu Trojice leží Slezskoostravský hrad (5 minut chůze), kostel sv. Josefa s
Ústředním hřbitovem a Slezskoostravská radnice (10 minut chůze).

Důl Zárubek je prvním dolem umístěným na železniční vlečce. Slezskoostravský hrad je k dolu Zárubek vzdálen přibližně stejně jako k dolu Trojice. Důl Zárubek byl kompletně zdemolován a zůstala po něm pouze holá pláň a památník. Místo na kterém důl stál je z velké části ovlivněno soutokem řeky Ostravice a řeky Lučiny a řekami samotnými, ale také rušnou rychlostní silnicí Bohumínskou s meziúrovňovým křížením. Docházková vzdálenost do centra Moravské Ostravy je podobně jako z dolu Trojice přibližně 10 minut pěší chůze, stejně tak na výstaviště Černá Louka, které dále navazuje na nově budovanou Karolínu a Dolní oblast Vítkovic.

Důl Jan Maria se nachází v blízkosti Hranečníku - významného dopravního uzlu Ostravy. Nyní v jedné části plní funkci hotelu (nově přistavěného objektu), nachází se zde také školka a dílny a několik velmi dobře zachovaných budov.
Podstatnou částí původního dolu byla dělnická kolonie, která dosud zajišťuje funkci bydlení. Důl je situován nedaleko dopravního uzlu Hranečník, který zajišťuje bezproblémovou dostupnost areálu.

Důl Michálka, třetí důl trasy vlečky, dotváří svými zachovalými stavbami vzhled okolí, které je tvořeno převážně rodinnými domy. Byly demontovány pouze ocelové věže. Dnes slouží jako sídlo několika menších firem. Na areál dolu
navazuje dělnická kolonie. Ve vzdálenosti 5 minut chůze je dostupná turistická stezka vedoucí k haldě Emě a ve vzdálenosti 10 minut se rozprostírá areál zoologické zahrady Ostrava.

Důl Petr Bezruč ukončuje trasu po areálech bývalých dolů. Umístění areálu je na nejvýhodnější pozici vzhledem k nedaleké husté zastavěnosti Slezské Ostravy. Občanská vybavenost v okolí areálu je největší ze jmenovaných dolů
(škola, VŠ, obchody, pojišťovna,...). Je zachována jedna ze dvou těžních věží a většina budov. Věž byla prohlášena za technickou památku a tvoří dominantu vzhledem k situování areálu na tzv. Jakloveckém kopci, mezi ulicí Ketličkovou a
Michálkovickou a Trojickým územím.

Celé okolí Slezské Ostravy, kde se nachází řešená oblast dolů, se potýká s problémem malé občanské vybavenosti, kulturního vyžití a také úbytkem obyvatel. Je možné právě díky již vysloužilým dolům restrukturalizovat k lepší
funkčnosti. Doly mají možnost přetvořit se v nová kulturní centra sdružující vybavenost ze svého nejbližšího okolí. Každý z řešených areálů dolů je snadné propojit s ostatními, ať již zmíněnou vlečkou nebo lanovou dráhou a využít jejich pozice ve vztahu k Slezské Ostravě tak, aby se zlepšila kvalita bydlení i využití celé oblasti.


Uložené přílohy