tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkumná skupina stavebních hmot se v současnosti zabývá diagnostikou a hodnocením existujících dřevěných konstrukcí. Snahou skupiny je využít moderní zkušební zařízení pro určování vlastností dřevěných materiálů a konstrukčních prvků. Použití těchto postupů a metod zefektivní diagnostických a sanačních postupů především v oblasti historických dřevěných konstrukcí.

 

Cíle výzkumné skupiny: Stanovení materiálových charakteristik pomocí exaktních metod. Zpřesnění těchto metod pro použití v praxi.

 

 

Seznam vybavení: Resistograph IML PD 200, Fraktometer  IML  s přírustkovým vrtákem, Pilodyn, Odporový vlhkoměr

http://mladivyzkumnici.cz/cz/gallery/detail/1?gallery_id=101&section_id=3
Seznam výzkumných měření: Předběžný stavebně technický průzkum historického krovu v klášteře v Želivi.