tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. David Mikolášek

Člen výzkumné skupiny

Kontakt

telefon: 597 321 391
e-mail: david.mikolasek [at] vsb.cz

Zaměření

  • analýza dřevěných konstrukcí metodou konečných prvků.

 

Příspěvky a články vzniklé za podpory projektu Mladí výzkumníci

MIKOLÁŠEK, D., BROŽOVSKÝ, J. NUMERICKÁ ANALÝZA TUHOSTI PODLOŽÍ A JEHO VLIVU NA PŘEROZDĚLENÍ REAKCÍ NA ZÁKLADOVOU PATKU. In Juniorstav 2012 : 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012, s. 276. ISBN 978-80-214-4393-8.

 

Vybrané publikace (Recenzované časopisy ČR)

MIKOLÁŠEK, D. Numerická analýza lepené lamelové konstrukce trojkloubového rámu s táhlem. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 5, s. 129-134. ISSN 1210-4027.

 

MIKOLÁŠEK, D. Analýza vrcholové části spoje lepené lamelové konstrukce. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 239-242. ISSN 1210-4027.