tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

telefon: 597 321 303
e-mail: martin.krejsa [at] vsb.cz

Zaměření ve vědecko-výzkumné oblasti

  • rozvoj a aplikace numerických metod ve stavební mechanice,
  • rozvoj pravděpodobnostních metod posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí,
  • komplexní řešení problematiky návrhu a posouzení ocelových konstrukcí a konstrukcí z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků a plošných profilů,
  • vývoj metodiky pro určení únavového poškození cyklicky namáhaných ocelových konstrukcí,
  • algoritmizace a tvorba aplikací inženýrských úloh.

 

Vybrané publikace (Databáze WoS a SCOPUS)

JANAS, P., KREJSA, M., KREJSA, V. Using the Direct Determined Fully Probabilistic Method for determination of failure. In Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, Esrel 2009. 7-10 september 2009, Prague. Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications – Briš, Guedes Soares & Martorell (eds), 2010 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-55509-8 (set of 3 volumes + CD-ROM).