tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.

Člen výzkumné skupiny

Kontakt

telefon: 597 321 391
e-mail: oldrich.sucharda [at] vsb.cz

Zaměření

  • vývoj výpočetního softwaru založeném na metodě konečných prvků,
  • modelování a analýza stavebních konstrukcí ve výpočetních programech NEXIS a SCIA Engineer,
  • nelineární analýza betonových a železobetonových konstrukcí v softwarech ATENA a ANSYS,
  • analýza prutových a rovinných konstrukcí metodou konečných prvků,
  • algoritmizace výpočetních úloh stavební mechaniky.

 

Vybrané publikace (Databáze WoS a SCOPUS)

SUCHARDA, O., BROŽOVSKÝ, J. Approach to the Assessment of Concrete Structures based on Non-Linear Elasto-Plastic Analysis. In The Twelfth International Conference on Civil,Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping and M. Papadrakakis, (Editors), Funchal: Civil-Comp Press (Stirlingshire), paper 121. 2009. ISBN 978-1-905088-30-0.

 

BROZOVSKÝ, J., KONECNY, P., MYNARZ M., SUCHARDA, O. Comparison of Alternatives for Remodelling of Laboratory Tests of Concrete, In Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, B.H.V. Topping, L.F. Costa Neves, R.C. Barros, (Editors), Funchal: Civil-Comp Press (Stirlingshire), paper 119, 2009. ISBN 978-1-905088-30-0.