tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

16.12.2017, 10:56
Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava spolu s firmou Minova Bohemia, s. r. o. jsou tradiční pořadatelé mezinárodního semináře "Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí", konaného pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, předsedy Českého báňského úřadu a děkana Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

 

Bližší informace naleznete na webu semináře.