tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Seminář RDIT

12.08.2017, 11:48
Odborný seminář zaměřený na plánování dopravních spojení, konstrukce dopravních staveb, bezpečnost dopravy, řízení a organizaci dopravy

Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových znalostí, vzniku nových produktů a technologických postupů. Nezbytností je souběžná tvorba týmů, kde dochází k rychlé výměně informací o řešené problematice.

Z těchto důvodů je pořádán již druhý ročník odborného semináře RDIT 2017 - Research,  Development and  Innovation in Transport.

Jeho hlavním tématem je představení nových řešení v oblasti zajištění bezpečné, plynulé, ekologické a ekonomické dopravy. Se svými příspěvky se představí významní představitelé komerční, akademické i výzkumné sféry.

 

Další informace naleznete na webu semináře.