tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Letní škola TZB

18.03.2017, 13:22
Workshop, na kterém si studenti vyzkouší práci v týmu a konzultace s mladými odborníky

Workshop bude zaměřen na získání nových informací a vědomostí z oblasti technických zařízení budov, stavební tepelné techniky a energetiky budov se zaměřením na budovy v pasivním a nulovém standardu. Workshop bude zahrnovat teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude tvořena 7 vloženými přednáškami odborných stavebních firem a pedagogů a doktorandů Katedry prostředí staveb a TZB z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, zaměřených na přehled stavebních izolačních materiálů, topných zdrojů a systémů, větrání a klimatizace, alternativních zdrojů energie, energetickou náročnost budov. Praktická část bude zahrnovat praktické ukázky měření tepelně technických veličin, inteligentních systémů řízení a regulace vytápění a větrání pasivní budovy. Dále odbornou exkurzi studentů do polobezdozvukové akustické komory a do technického zázemí auly VŠB-TUO s prohlídkou systému vytápění tepelnými čerpadly.

 

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Uložené přílohy