tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Konference OVA'17

02.01.2017, 10:23
Regionální konference zabývající se novými poznatky a měřeními v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

Cílem konference je představení a získávání nových poznatků při řešení vybraných problémů v oblasti seizmologie, inženýrské geofyziky a geotechniky. Účastníci představují nejen pracovníky z akademické sféry, ale též řadu profesních pracovníků menších i větších odborných firem. Jsou představovány postupy řešení a výsledky projektů z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, a také dílčí výsledky a interpretace měření realizovaných v netypických geologických podmínkách. V rámci konference je dán prostor i doktorandům a mladým pracovníkům, kteří mají možnost prezentovat své výsledky a diskutovat se zkušenými odborníky o budoucím postupu. Zpravidla je nedílnou součástí jedna nebo více zvaných přednášek významných odborníků na aktuální téma.

 

Další informace naleznete na webu konference.