tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Konference 2017

01.01.2017, 12:13
Mezinárodní konference na téma modelování v mechanice s účastí odborníků z České republiky i zahraničí.

Cílem konference je prohloubit spolupráci mezi vědeckými pracovníky a studenty z tuzemských i zahraničních vysokých škol a vědeckých pracovišť, kteří se ve své vědecké činnosti zaměřují na výše uvedené oblasti stavební mechaniky.

Konference poskytuje prostor pro prezentování a publikování původních vědecko-výzkumných příspěvků, zaměřených na problematiku numerického modelování konstrukcí.

Vybrané příspěvky budou publikovány ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební,