tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Přednáška Interpretícia architektonického diela: kláštor La Tourette od Le Corbusiera

10.04.2015, 14:26
První ostravská přednáška teoretické architektury Doc. Ing. arch. Moniky Mitášové, Ph.D.

14.4.2015, místnost H 108 (přízemí), 14:15hod.

Výkresy interpretovaného díla + analytická schémata