tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

S T R U C T U R A stavební trendy 2 o 1 4

27.05.2014, 14:41
V rámci 6. mezinárodní konference, zaměřené na současnou problematiku architektury a konstrukcí, bude realizován další ročník oblíbené konference STRUCTURA stavební trendy 2o14.

Konference STRUCTURA stavební trendy 2o14 je i letos zaměřena hlavně na studenty všech úrovní studia, tzn. že i v rámci tohoto ročníku budou své práce, vedle špičkových vědců ze zahraničních univerzit (University of Technology Czestochowa-PL, State Engineering University of Armenia – ARM, Beijing University of Civil Engineering and Architecture – CHN, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, RUS), moci aktivně prezentovat i studenti. I letos umožníme studentům tzv. přičuchnout ke světu vědy na vysoké úrovni. Studenti budou mít možnost získat zpětnou vazbu od špičkových zahraničních vědců a navázat s nimi kontakt a spolupráci.

 

Konference je otevřena pro všechny, kteří o ni budou mít zájem. Informace opět získáte u Davida Hiblera ( david.hibler@vsb.cz ) 

 

P ř i j ď t e    s e    p o d í v a t    n a    s v é    t a l e n t o v a n é    k o l e g y. 

 

Datum konání: 25. 6. 2014 - 26. 6. 2014

Místo konání: FAKULTA STAVEBNÍ VŠB - TU Ostrava, L. Podéště1875/17, Ostrava 

Další informace   zde

 

 

 

Klip ze STRUCTURY 2o13   t a d y