tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Článek pro konferenci Structura 2012: VÝVOJ PLOŠNÉHO STANDARDU BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

15.11.2012, 09:44
Výzkumný tým skupiny Městské inženýrství v rámci projektu OP VK - „CZ.1.07/2.3.00/20.0013 - Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO“ se zabývá v jedné z rovin pojmem slušné bydlení. Není tím mířeno na tématiku sociálního bydlení, nýbrž na zjištění vnímání minimálního standardu bydlení obyvateli se zachováním kvality a všech funkcí, které bydlení ve společnosti plní. Mezi tyto funkce patří společný život rodiny, soukromí členů rodiny, spaní, práce v domácnosti, vedení domácnosti a skladování, příprava jídel a stolování, osobní hygiena, zábava a hobby, společenský život v bytě. V poslední době se také často hovoří o zajištění variability a elasticity bytu z hlediska jeho typologie.

Uložené přílohy