tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

- Měření průjezdu vozidel MHD v zastávkových zálivech 2

17.02.2012

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

14.02.2012
Možnost získání dotace na VaV z Moravskoslezského kraje - termín pro odevzdání přihlášek je do 23.3.2012

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2011

13.02.2012

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

13.02.2012
Na našich webových stránkách byl zpřístupněn informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Laboratorní testování reologických kluzných spár

23.01.2012
V současné době probíhá průběžné testování reologických kluzných spár v prostorech laboratoří Katedry konstrukcí.

Aktuální vybrané problémy v geotechnice a podzemním stavitelství

12.12.2011

Výsledky seizmických měření na tunelech IV. Železničního koridoru.

30.11.2011
« Previous 1 3 4 5 6 7 Next »