tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Pracovní příležitost pro absolventy VŠ

15.05.2012

Studentská soutěž BEFFA - Building efficiency awards

15.05.2012
Dřímá ve vás geniální projektant či architekt a máte v šuplíku svůj dosud neobjevený majstrštyk? Studenti ukažte, co ve vás je, a přihlaste svůj projekt do soutěže energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečných staveb a studentských projektů Building Efficiency Awards 2012.

Pracovní příležitost pro studenty magisterského studia

11.05.2012
Firma SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o. nás oslovila s žádostí o uveřejnění nabídky práce pro studenty magisterského studia.

Informace a návštěva vozového parku společnosti NOSRETI a.s.

19.04.2012

Odborná konference PROGRESS 2012

11.04.2012
Vážení, "mladí výzkumníci" již zítra proběhne první mezinárodní konference PROGRESS 2012 s podtitulem „Teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové legislativní předpisy", která se uskuteční 12.4.2012 na Fakultě stavební Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě.

E-kurz: Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690

10.04.2012
Knihovna VŠB-TUO nabízí e-kurz týkající se zpracování bibliografických citací.

Účast u přepravy nadměrného nákladu

05.04.2012

Další finanční podpora Vědy a výzkumu

03.04.2012
Z inciativy organizačního výboru projektu Česká hlava nyní vznikl Investiční fond Česká hlava. V tomto fondu je shromážděno cca několik set miliónů korun z investic českých investorů a měl by přinést do výzkumných aktivit další zdroj finančních zdrojů.

Přístroje a vybavení skupiny "Dopravní stavitelství"

29.03.2012

Softwarové vybavení skupiny "městské inženýrství"

21.03.2012
Skupina "Městské inženýrství" byla vybavena 5 licencemi softwaru Statistica 10 CZ (Standard) a licence byly přiděleny čelnům týmu , zároveň je však v rámci zpracování dat poskytnuta studentům, kteří na dílčím úkolu spolupracují.

Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI - RIV12

15.03.2012
Pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory. Harmonogram sběru dat, hodnocení a oprav, výstupy ze semináře k RIV z 13.3.2012.

Mladí výzkumníci v médiích

13.03.2012
Výzkumná skupina "Stavebních hmot" prováděla ve dnech 7.-9.3.2012 průzkum krovů klášterního komplexu Želiv.

NOVÁ SEKCE VÝZKUM - Spuštěna

13.03.2012
Na webových stránkách byla spuštěna Sekce VÝZKUM poskytující komplexní podporu výzkumným skupinám.

Softwarové vybavení skupiny "geotechnika".

12.03.2012
V rámci projektu získala výzkumná skupina Geotechniky softwar Plaxis 2D, 2010

Přístroje a vybavení skupiny "Prostředí staveb a TZB"

12.03.2012
Výzkumná skupina Prostředí staveb získala díky projektu přístrojové vybavení pro zajištění výzkumu a vědecké činnosti.