tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

E-kurz: Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690

10.04.2012
Knihovna VŠB-TUO nabízí e-kurz týkající se zpracování bibliografických citací.

Účast u přepravy nadměrného nákladu

05.04.2012

Další finanční podpora Vědy a výzkumu

03.04.2012
Z inciativy organizačního výboru projektu Česká hlava nyní vznikl Investiční fond Česká hlava. V tomto fondu je shromážděno cca několik set miliónů korun z investic českých investorů a měl by přinést do výzkumných aktivit další zdroj finančních zdrojů.

Přístroje a vybavení skupiny "Dopravní stavitelství"

29.03.2012

Softwarové vybavení skupiny "městské inženýrství"

21.03.2012
Skupina "Městské inženýrství" byla vybavena 5 licencemi softwaru Statistica 10 CZ (Standard) a licence byly přiděleny čelnům týmu , zároveň je však v rámci zpracování dat poskytnuta studentům, kteří na dílčím úkolu spolupracují.

Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI - RIV12

15.03.2012
Pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory. Harmonogram sběru dat, hodnocení a oprav, výstupy ze semináře k RIV z 13.3.2012.

Mladí výzkumníci v médiích

13.03.2012
Výzkumná skupina "Stavebních hmot" prováděla ve dnech 7.-9.3.2012 průzkum krovů klášterního komplexu Želiv.

NOVÁ SEKCE VÝZKUM - Spuštěna

13.03.2012
Na webových stránkách byla spuštěna Sekce VÝZKUM poskytující komplexní podporu výzkumným skupinám.

Softwarové vybavení skupiny "geotechnika".

12.03.2012
V rámci projektu získala výzkumná skupina Geotechniky softwar Plaxis 2D, 2010

Přístroje a vybavení skupiny "Prostředí staveb a TZB"

12.03.2012
Výzkumná skupina Prostředí staveb získala díky projektu přístrojové vybavení pro zajištění výzkumu a vědecké činnosti.

Výjezd členů skupiny na SvF STU v Bratislave

08.03.2012

Přístroje a vybavení skupiny "Hodnocení rizik stavebních konstrukcí"

08.03.2012
Výzkumná skupina hodnocení rizik stavebních konstrukcí získala díky projektu přístroje, se kterými budou její členové pracovat při své výzkumné a vědecké činnosti.

Výstavba pasivního domu v areálu FAST

05.03.2012
V současné době významně pokročila výstavba pasivního domu v areálu FAST. Na fotodokumentaci se můžete podívat na stránkách výzkumné skupiny Prostředí staveb a TZB. A nebo...

Konference STRUCTURA 2o12

01.03.2012
Byl stanoven termín a tématické zaměření druhého ročníku stavební konference STRUCTURA 2o12. Pro všechny zájemce o účast na konferenci, a to ať už pasivní nebo aktivní, bude brzy na www.mladivyzkumnici.cz zřízen registrační systém.

Aktualita z průběhu projektu

29.02.2012
Možnost a šance pro studenty