tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Videoklip ke konferenci STRUCTURA 2012

20.12.2012
Konečně vám můžeme ukázat videoklip z letošní konference STRUCTURA 2o12. Užijte si ho a vše nejlepší v roce 2013!!!

Ohlédnutí za konferencí STRUCTURA 2o12

20.12.2012
Letošní konference STRUCTURA 2o12 proběhla 8.- 9. 11. 2012. Téma konference pro rok 2012 se snažilo reflektovat na aktuální témata, jako jsou energetika, ekologie, udržitelnost a fenomén smart city, a to vše v propojení s oblastí stavebnictví.

PF 2013

18.12.2012
Celý výzkumný tým Prostředí staveb a TZB i celá katedra by ráda touto cestou popřála všem kolegům a přátelům mnoho štěstí a síly při zdolávání úkolů i v dalším roce.

Návštěva německé obce Crailsheim - solární teplárna

13.12.2012
V Crailsheimu se nachází jedinečná solární teplárna, která je v Evropě jediná svého druhu.

Přeprava Generátoru 3. - 5. 12. 2012

07.12.2012
Přeprava nadměrného nákladu z Plzně do přístavu Lovosice. (foto z přepravy)

Článek pro konferenci Structura 2012: VÝVOJ PLOŠNÉHO STANDARDU BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

15.11.2012
Výzkumný tým skupiny Městské inženýrství v rámci projektu OP VK - „CZ.1.07/2.3.00/20.0013 - Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO“ se zabývá v jedné z rovin pojmem slušné bydlení. Není tím mířeno na tématiku sociálního bydlení, nýbrž na zjištění vnímání minimálního standardu bydlení obyvateli se zachováním kvality a všech funkcí, které bydlení ve společnosti plní. Mezi tyto funkce patří společný život rodiny, soukromí členů rodiny, spaní, práce v domácnosti, vedení domácnosti a skladování, příprava jídel a stolování, osobní hygiena, zábava a hobby, společenský život v bytě. V poslední době se také často hovoří o zajištění variability a elasticity bytu z hlediska jeho typologie.

Stavění ze slámy - STRUCTURA 2o12

13.11.2012
V rámci konference STRUCTURA 2012 proběhl na Fakutě stavební VŠB-TU Ostrava, workshop "Stavění ze slámy" zaměřený na ukázku možnosti výstavby objektu ze slaměných balíků a seznámení s praktikou stavění ze slámy.

Výzkum vlivu geobuňkových struktur na vlastnosti podloží

12.11.2012

Program konference STRUCTURA 2o12

30.10.2012
V příloze této zprávy naleznete program mezinárodní stavební konference STRUCTURA 2o12 zaměřené na energetiku, ekologii, udržitelnost a fenomén Smart city.

STRUCTURA 2o12 - informace

17.10.2012
V této aktualitě naleznete veškeré podstatné informace o dalším ročníku mezinárodní stavební konference STRUCTURA 2o12, která je tématicky zaměřena na energetiku, ekologii, udržitelnost a fenomén Smart city. Naleznete zde i přihlašovací formulář, šablonu příspěvku apod.

Nejmodernější školicí centrum v ČR na FAST, VŠB - TU Ostrava

17.10.2012
Studenti a návštěvníci uvidí v budově odkryté tepelné toky a nejnovější měřící přístroje.

Vyhodnocení soutěže FAKULTA ROKU 2O11/ 2O12

12.10.2012
Máme 2. místo!

Think Arch 2012

10.10.2012
Architektonická soutěžní přehlídka pro studenty a architekty do 40 let. Předmětem soutěže je přehlídka takových návrhů a příkladů realizací staveb, které vykazují prvky udržitelnosti,efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí.

STRUCTURA 2o12 - Workshop Stavění ze slámy

09.10.2012
V rámci programu konference STRUCTURA 2o12 bude v areálu VŠB - TU Ostrava, Fakulty stavební probíhat workshop se zaměřením na stavění ze slámy.

STRUCTURA 2o12 - v médiích

09.10.2012
Mediální partner konference, odborný časopis STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE zveřejnil informace o naší konferenci. Celý článek naleznete na odkazu uvedeném níže.