tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkumná cesta Košice 2012

14.01.2013
Účelem cesty byla návštěva zahraničního odborníka profesora Petera Pázstora v Košicích, v rámci projektu Mladí výzkumníci. Tématicky byl výjezd zaměřen na zaniklá důlní díla, tvorbu architekta Oelschlägera a východoslovenskou gotiku.

Výzkumná cesta Gliwice 2011

14.01.2013

Výzkumná skupina architektura: pět ostravských šachet

14.01.2013
Tento příspěvek shrnuje důvody, proč se skupina Mladých výzkumníků na Katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě zajímá o zaniklé uhelné doly, co na nich studuje a jaké má další výzkumné cíle.

Navázání spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň

10.01.2013
V rámci projektu SGS Ing. Jana Petrů s názvem Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy a problematiky řešené v projektu Mladí výzkumníci byla navázána spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň a.s. Tato společnost se zabývá dopravou a přepravou nadměrných a nadrozměrných nákladů.

Článek o konferenci STRUCTURA 2o12

07.01.2013
V lednovém čísle odborného časopisu STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE, vyšel na straně 53 článek o letošním ročníku konference STRUCTURA, jehož autorem je redaktor tohoto periodika Tomáš Svoboda a tento časopis byl i mediálním partnerem naší konference. V této zprávě si tento článek můžete přečíst.

Videoklip ke konferenci STRUCTURA 2012

20.12.2012
Konečně vám můžeme ukázat videoklip z letošní konference STRUCTURA 2o12. Užijte si ho a vše nejlepší v roce 2013!!!

Ohlédnutí za konferencí STRUCTURA 2o12

20.12.2012
Letošní konference STRUCTURA 2o12 proběhla 8.- 9. 11. 2012. Téma konference pro rok 2012 se snažilo reflektovat na aktuální témata, jako jsou energetika, ekologie, udržitelnost a fenomén smart city, a to vše v propojení s oblastí stavebnictví.

PF 2013

18.12.2012
Celý výzkumný tým Prostředí staveb a TZB i celá katedra by ráda touto cestou popřála všem kolegům a přátelům mnoho štěstí a síly při zdolávání úkolů i v dalším roce.

Návštěva německé obce Crailsheim - solární teplárna

13.12.2012
V Crailsheimu se nachází jedinečná solární teplárna, která je v Evropě jediná svého druhu.

Přeprava Generátoru 3. - 5. 12. 2012

07.12.2012
Přeprava nadměrného nákladu z Plzně do přístavu Lovosice. (foto z přepravy)

Článek pro konferenci Structura 2012: VÝVOJ PLOŠNÉHO STANDARDU BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

15.11.2012
Výzkumný tým skupiny Městské inženýrství v rámci projektu OP VK - „CZ.1.07/2.3.00/20.0013 - Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO“ se zabývá v jedné z rovin pojmem slušné bydlení. Není tím mířeno na tématiku sociálního bydlení, nýbrž na zjištění vnímání minimálního standardu bydlení obyvateli se zachováním kvality a všech funkcí, které bydlení ve společnosti plní. Mezi tyto funkce patří společný život rodiny, soukromí členů rodiny, spaní, práce v domácnosti, vedení domácnosti a skladování, příprava jídel a stolování, osobní hygiena, zábava a hobby, společenský život v bytě. V poslední době se také často hovoří o zajištění variability a elasticity bytu z hlediska jeho typologie.

Stavění ze slámy - STRUCTURA 2o12

13.11.2012
V rámci konference STRUCTURA 2012 proběhl na Fakutě stavební VŠB-TU Ostrava, workshop "Stavění ze slámy" zaměřený na ukázku možnosti výstavby objektu ze slaměných balíků a seznámení s praktikou stavění ze slámy.

Výzkum vlivu geobuňkových struktur na vlastnosti podloží

12.11.2012

Program konference STRUCTURA 2o12

30.10.2012
V příloze této zprávy naleznete program mezinárodní stavební konference STRUCTURA 2o12 zaměřené na energetiku, ekologii, udržitelnost a fenomén Smart city.

STRUCTURA 2o12 - informace

17.10.2012
V této aktualitě naleznete veškeré podstatné informace o dalším ročníku mezinárodní stavební konference STRUCTURA 2o12, která je tématicky zaměřena na energetiku, ekologii, udržitelnost a fenomén Smart city. Naleznete zde i přihlašovací formulář, šablonu příspěvku apod.