tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkumné skupiny se představují

30.05.2013
Vznikly klipy vytvořené pro podporu výzkumných skupin a informovanosti veřejnosti o jejich činnosti.

Výzkumný výjezd na Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě 14. - 16.5.2013

20.05.2013

Nadměrné přepravy v české a slovenské republice

13.05.2013
Výzkumná skupina Dopravního stavitelství se v posledních týdnech zúčastnila několika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů nejen v České republice, ale také na Slovensku.

Výjezd skupiny do Žiliny, duben 2013

10.05.2013
Výzkumná skupina Dopravního stavitelství uskutečnila první výjezd za zahraničním odborníkem doc. Ing. Danielou Ďurčanskou CSc. na žilinskou univerzitu v Žilině.

Výzkumná cesta Bratislava 2013

17.04.2013
12.-14. 4. 2013 podnikli členové výzkumné skupiny Architektura výzkumnou cestu za architekturou a urbanismem Bratislavy.

Virtuální prohlídka experimentálního pasivního domu

03.04.2013
Nyní už se může jakýkoliv zájemce projít v experimentálním pasivním domě v areálu fakulty stavební. Výstavbou tohoto objektu vás tyto stránky již v minulosti provázely a veškeré důležité informace o objektu a měřeních, které uvnitř probíhají vás nadále budeme průběžně informovat.

Koference PROGRESS 2013 se blíží...

28.03.2013
...mílovými kroky a přípravy vrcholí. Chtěli bychom tímto pozvat jak odborníky z praxe, tak i studenty, které daná problematika zajímá. Je přihlášena řada zajímavých příspěvků a budeme se společně jistě mít na co těšit.

Možnost zapojení do soutěže Enviros 2013

27.02.2013
Pro naše studenty je zajímavá kategorie ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT | STAVBA | INOVACE. Přihlašování je možné do 28.6.2013 pro řešitelské týmy či jednotlivce...

Úspěch člena výzkumné skupiny Dopravního stavitelství na konferenci JUNIORSTAV 2013

11.02.2013
Člen výzkumné skupiny Dopravního stavitelství se umístnil na 2. místě ve sdružené sekci Železniční konstrukce a stavby a Pozemní komunikace na 15. odborné konferenci doktorského studia JUNIORSTAV 2013.

A zase ta STRUCTURA 2o12

23.01.2013
Nabízíme vám krátkou reportáž z letošního ročníku konference, kterou uveřejnilo audiovizuální centrum VŠB-TUO.

Výzkumná cesta Košice 2012

14.01.2013
Účelem cesty byla návštěva zahraničního odborníka profesora Petera Pázstora v Košicích, v rámci projektu Mladí výzkumníci. Tématicky byl výjezd zaměřen na zaniklá důlní díla, tvorbu architekta Oelschlägera a východoslovenskou gotiku.

Výzkumná cesta Gliwice 2011

14.01.2013

Výzkumná skupina architektura: pět ostravských šachet

14.01.2013
Tento příspěvek shrnuje důvody, proč se skupina Mladých výzkumníků na Katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě zajímá o zaniklé uhelné doly, co na nich studuje a jaké má další výzkumné cíle.

Navázání spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň

10.01.2013
V rámci projektu SGS Ing. Jana Petrů s názvem Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy a problematiky řešené v projektu Mladí výzkumníci byla navázána spolupráce se společností Petr Březina – APB Plzeň a.s. Tato společnost se zabývá dopravou a přepravou nadměrných a nadrozměrných nákladů.

Článek o konferenci STRUCTURA 2o12

07.01.2013
V lednovém čísle odborného časopisu STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE, vyšel na straně 53 článek o letošním ročníku konference STRUCTURA, jehož autorem je redaktor tohoto periodika Tomáš Svoboda a tento časopis byl i mediálním partnerem naší konference. V této zprávě si tento článek můžete přečíst.