tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

STRUCTURA 2o13, SBORNÍK KONFERENCE

06.11.2013
Den předem si vám dovolujeme nabídnout sborník příspěvků ke konferenci. Stačí kliknout a *.PDFko je k dispozici.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 6 -

31.10.2013
Stavby jako prvky přetvářející ráz krajiny a přetrvávající někdy i stovky let jsou podpisem a odkazem inženýrů a architektů. Pouze stavby vybočující z řady všedních věcí se zapisují do historie. Také navržená konstrukce kruhového ztužidla je netradičním a dalo by se říci vědeckofantastickým konstrukčním dílcem, jehož osud je zatím ve hvězdách.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 5 -

30.10.2013
Další z praktických ukázek, kterou vám na konferenci chceme ukázat je zkouška statického modulu pružnosti betonového kompozitu. Ta bude probíhat v laboratořích naší fakulty.

S T R U C T U R A 2o13 - P R O G R A M

30.10.2013

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 4 -

21.10.2013
V rámci konference připraví naši architekti výstavu a prezentaci prací studentů této katedry.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 3 -

16.10.2013
Další akcí, kterou jsme pro vás v rámci konference připravili, je exkurze do Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru o.s. (dále MSDK)

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 2 -

03.10.2013
Teorie vás nudí? přijďte na další zajímavý workshop, kde vám ukážeme to co v přednáškových sálech neuvidíte. Uvidíte a sami si můžete vyzkoušet aplikaci různých druhů foukaných izolací.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 1 -

01.10.2013
Připravujeme pro vás stavební workshopy. První z nich právě představujeme. Během srpna byla v areálu FAST instalována výhybková soustava, která má zatraktivnit a zefektivnit výuku v rámci katedry Dopravního stavitelství.

conference S T R U C T U R A 2 o 1 3

30.09.2013
Themes of the conference STRUCTURA construction trends 2o13 are SUSTAINABILITY, ECOLOGY, ENERGY, SECURITY in relation to the construction industry.

S T R U C T U R A stavební trendy 2 o 1 3

30.09.2013
V této aktualitě naleznete veškeré podstatné informace o dalším ročníku stavební konference STRUCTURA 2o13, která je tématicky zaměřena na udržitelnost, ekologii, energetiku a bezpečnost v oblasti stavebnictví a všech jeho oborech. V příloze zpúrávy rovněž naleznete přihlašovací formulář, šablonu příspěvku apod.

Měření nasákavosti přírodních izolantů - objemová vlhkost

10.09.2013
Ing. Jiří Labudek, Ph.D.; Ing. Naďa Zdražilová Výzkum materiálových vlastností výplňových izolací

Nová zkouška sedavosti výplňových přírodních izolací

10.09.2013
výzkum materiálových vlastností výplňových izolací

Mezinárodní konference mladých výzkumných pracovníků a vědců

25.06.2013
Dne 24. – 26.6.2013 pořádá Žilinská univerzita v Žilině 10. Mezinárodní konferenci mladých výzkumných pracovníků a vědců

Výjezd výzkumné skupiny Dopravního stavitelství do Bratislavy

25.06.2013

Výzkumný výjezd k zahraničnímu odborníkovi UNIZA (ČERVEN 2013)

24.06.2013