tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zveřejněno video z míchačky

01.04.2014
Včera byl oficiálně zveřejněno video z Míchačky 2014. Jak akce probíhala se můžete sami přesvědčit zde.

S T R U C T U R A 2 o 1 3 promoklip

19.03.2014
Dobrý den, opět vám přinášíme krátký klip z letošní konference. Snad jste si ji užili jako my. Dozvěděli se nové informace, navázali kontakty a pochutnali si na výborném guláši. Budeme se opět těšit v roce 2o14.

Letní škola TZB

12.02.2014
Na vědomost se dává, že pro všechny zájemce nejen z oboru prostředí staveb a TZB bude uspořádán bezplatný týdenní kurz. Během 5-ti pracovních dní absolvujete zajímavé přednášky a workshopy, na kterých můžete s mladými odborníky řešit vaše návrhy, problémy a zajímavosti. k dispozici vám bude celý tým.

Účast na konferenci "Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu", 9.11.2013, Praha

09.11.2013
podrobnosti - viz příloha

Workshop - aplikace foukaných izolací

08.11.2013
První den konference Structura 2013 si mohli účastníci vyzkoušet aplikaci různých druhů foukané izolace do pokusného segmentu stěny obvodové konstrukce. Byly zde prezentovány možnosti využití přírodních foukaných izolací včetně ukázek plnění segmentů obvodové stěny pomocí aplikačního stroje.

STRUCTURA 2o13, SBORNÍK KONFERENCE

06.11.2013
Den předem si vám dovolujeme nabídnout sborník příspěvků ke konferenci. Stačí kliknout a *.PDFko je k dispozici.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 6 -

31.10.2013
Stavby jako prvky přetvářející ráz krajiny a přetrvávající někdy i stovky let jsou podpisem a odkazem inženýrů a architektů. Pouze stavby vybočující z řady všedních věcí se zapisují do historie. Také navržená konstrukce kruhového ztužidla je netradičním a dalo by se říci vědeckofantastickým konstrukčním dílcem, jehož osud je zatím ve hvězdách.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 5 -

30.10.2013
Další z praktických ukázek, kterou vám na konferenci chceme ukázat je zkouška statického modulu pružnosti betonového kompozitu. Ta bude probíhat v laboratořích naší fakulty.

S T R U C T U R A 2o13 - P R O G R A M

30.10.2013

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 4 -

21.10.2013
V rámci konference připraví naši architekti výstavu a prezentaci prací studentů této katedry.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 3 -

16.10.2013
Další akcí, kterou jsme pro vás v rámci konference připravili, je exkurze do Výzkumného a inovačního centra Moravskoslezského dřevařského klastru o.s. (dále MSDK)

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 2 -

03.10.2013
Teorie vás nudí? přijďte na další zajímavý workshop, kde vám ukážeme to co v přednáškových sálech neuvidíte. Uvidíte a sami si můžete vyzkoušet aplikaci různých druhů foukaných izolací.

S T R U C T U R A 2 o 1 3, n á z n a k y - 1 -

01.10.2013
Připravujeme pro vás stavební workshopy. První z nich právě představujeme. Během srpna byla v areálu FAST instalována výhybková soustava, která má zatraktivnit a zefektivnit výuku v rámci katedry Dopravního stavitelství.

conference S T R U C T U R A 2 o 1 3

30.09.2013
Themes of the conference STRUCTURA construction trends 2o13 are SUSTAINABILITY, ECOLOGY, ENERGY, SECURITY in relation to the construction industry.

S T R U C T U R A stavební trendy 2 o 1 3

30.09.2013
V této aktualitě naleznete veškeré podstatné informace o dalším ročníku stavební konference STRUCTURA 2o13, která je tématicky zaměřena na udržitelnost, ekologii, energetiku a bezpečnost v oblasti stavebnictví a všech jeho oborech. V příloze zpúrávy rovněž naleznete přihlašovací formulář, šablonu příspěvku apod.