tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Odborná konference PROGRESS 2012

12.04.2012, 00:00 - 12.04.2012, 00:00
Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Konference se koná v rámci realizace projektu OP VK: Inovace a modernizace studijního oboru Prostředí staveb na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Podrobnější informace k chystané konferenci nalezneté přímo na stránkách projektu.

 

 

Konference se aktivně zúčastnili členová výzkumného týmu Prostředí staveb a TZB. Příspěvky jednotlivých členů jsou ke stažení v příloze.