tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB BRNO FOUNDATIONS – GRUNDBAU 2011

07.11.2011, 00:00 - 08.11.2011, 00:00
Brno

Účast členů výzkumného týmu na konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB BRNO FOUNDATIONS – GRUNDBAU 2011.

Konference se účastnila řada odborníků nejen z ČR, ale také ze zahraničí (Doc. Ing. Jan Masopust, CSc., prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., prof. Ing. Peter Turček, Ph.D.).
Běhěm konference byly prezentovány příspěvky na téma rizika v zakládání staveb, rizika spojená se sanací staveb, kontaminovaných území a skládek, atp.

Uložené přílohy