tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Školení mladých výzkumníků v oblasti využití statistických metod a analýzy dat (3.)

26.10.2012, 09:00 - 26.10.2012, 14:00
VŠB-TUO, FAST, lpa210

Čenové týmu Městské inženýrství se účastnili třetí části školení pro využití statistických metod pro analýzu dat.

 

Obsah:

  • Intervalové odhady
  • Parametrické a neparametrické testy statistických hypotéz
  • Ověření normality dat
  • Testy statistických hypotéz: t-test, mediánový, Willcoxonův, atd.
  • Praktické ukázky a výpočty