tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Konference Structura 2011

08.12.2011, 00:00 - 09.12.2011, 00:00
Fakulta stavení, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava

Konference s mezinárodní účastí se koná v rámci projektu: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, financovaného z prostředků ERDF.

 

Cíle konference:

Nosnými prvky konference jsou inovativnost a progrese. Chceme umožnit hledání nových možností ve stavebnictví napříč jeho obory, a to v duchu udržitelného rozvoje. Konference má zprostředkovat navázání spolupráce zahraničních špičkových odborníků ze sféry vědy a praxe. Bude se snažit o definování vizí budoucnosti ve stavebnictví. Koncepce konference je zaměřena na střet dvou světů – zkušenosti a svěžesti. Na střet myšlenek současných vědců a odborníků a nápaditosti odborníků budoucích tzn. studentů. Pojďme si tedy vzájemně předat zkušenosti a inspirovat se.