tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Třídenní výzkumný pobyt skupiny Městské inženýrství v zahraničí

25.09.2012, 14:00 - 27.09.2012, 10:00
Bratislava, Slovensko

Plán zahraničního výjezdu:

 

Setkání řešitelského týmu – skupiny „Městské inženýrství“ se zahraničním odborníkem

na Ústavu manažmentu STU v Bratislave

 

Úterý 25.9.2012

cca 14:00 hod. - Příjezd členů skupiny do Bratislavy, ubytování,

cca 15:00 hod. - Setkání řešitelského týmy skupiny Městské inženýrství se zahraničním odborníkem – doc. Ing. M. Zúbkovou, Ph.D.

* Řešení problematiky průzkumového dotazníku – první dílčí výsledky, možnosti rozšíření informací, mezinárodní rozměr
* Možnosti použití zjištěných dat, formy zpracování, nastínění směrů

* Rozpracovanost jednotlivých dílčích přístupů (urbanismus, správa a provoz, vnitřní prostředí)

* Možnosti prezentací výsledků řešení

Čtvrtek 26.9.2012

* 9:00hod – část řešitelů: Účast na konferenci Facility management 2012 – konzultace a prezentace problematiky spojené s bydlením a správou a provozem bytových objektů

* část řešitelů: Jednání s doc Zúbkovou o možnostech prezentací výsledků

* 15:00 hod. – Interní workshop řešitelů projektu – FAST, VŠB-TU Ostrava - problematika dílčích VaV výstupů z projektu: odborné články STRUCTURA 2012

 

Pátek 27.9.2012

* cca 10:00 hod. – Odjezd členů pracovní skupiny z Bratislavy