tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Setkání mladých odborníků skupiny Stavební mechaniky - Praha

02.09.2013, 00:00 - 04.09.2013, 00:00
Praha, Česká republika

Workshop skupiny Stavební mechaniky se zaměřil na prezentování výzkumu z oblasti modelování stavebních konstrukcí a na využití pravděpodobnostních metod. Workskop pokračoval návštěvou Kloknerova ústavu na ČVUT a exkurzí na zajímavých stavbách v Praze. Workshop se konal ve dnech 2. 9. 2013 - 4. 9. 2013.

 

 

Program výjezdu:

 

2.9.2013 – Prezentace výzkumu skupině Stavební mechaniky
V úvodní části workshopu seznámil doc. Martin Krejsa, Ph.D. a Ing. Petr Konečný, Ph.D. výzkumnou skupinu Stavební mechaniky s oblastmi výzkumu, do kterých patří pokročilé modelování, analýzy stavebních konstrukcí a využití pravděpodobnostních metod. Byly prezentovány bakalářské práce Bc. Petra Lehnera a Bc. Václav Pytlíka. Bc. Petr Lehner prezentoval část své práce na téma „Numerické řešení 2D difuze s využitím metody konečných prvků“ a Bc. Václav Pytlík prezentoval práci na téma „Program pro řešení prostorových prutových konstrukcí obecnou deformační metodou“. Tyto práce vznikly za podpory projektu Mladých výzkumníků. Workshop pokračoval přednáškou zahraničního experta prof. Ing. Juraje Králika, PhD. na téma „Seismicita a budovy“. Cesta Mladých výzkumníků pokračovala do Prahy na plánovanou návštěvu Kloknerova ústavu a na exkurzi konstrukčně i architektonicky zajímavých staveb.

 

2.9.2013 – Návštěva Petřínské rozhledny
V odpoledních hodinách po příjezdu do Prahy a ubytovaní, výzkumná skupina vyrazila lanovou dráhou na Petřínskou rozhlednu, ze které je překrásný výhled na celou Prahu. Vystoupali jsme do výšky 378 metrů nad mořem, ale kvůli nepříznivému počasí jsme se brzo přesunuli do petřínského zrcadlového bludiště. Petřínská rozhledna patří k neznámějším rozhlednám v Praze. Její výška je 63,5 m a jedná se ocelovou příhradovou konstrukci, která vznikla v roce 1891.

 

3.9.2013 – Návštěva Národní technické knihovny a Kloknerova ústavu ČVUT
Skupina mladých výzkumníků v dopoledních hodinách nejprve navštívila Národní technickou knihovnu v Dejvicích, která je veřejnosti zpřístupněna od roku 2009. Budova je zajímavá už svým zaobleným čtvercovým půdorysem, ve kterém dominuje atrium průběžné přes šest podlaží (další tři podlaží jsou podzemní). Stěny atria zdobí kresby komiksového typu. Ve stavbě jsou použity pohledové betony a je zde dobře patrný nosný systém.
Mezi zajímavosti stavby patří barevné podlahy, které jsou tvořeny izoliniemi ze statické analýzy. Členové skupiny také nahlédli do knihovního fondu technické knihovny.

Po návštěvě NTK skupina dorazila na domluvenou schůzku s Ing. Miroslavem Sýkorou, Ph.D., který prezentoval společně s doc. Ing. Petrem Bouškou, CSc. informace o Kloknerově ústavu a jeho jednotlivých činnostech. Návštěva pokračovala prohlídkou laboratoří a jejich vybavení, kterou nás provázel doc. Ing. Petr Bouška, CSc..

 

3.9.2013 – Exkurze na stavbu Trojského mostu a tunelu Blanka
V odpoledních hodinách jsme se městskou hromadnou dopravou přesunuli do Holešovic, kde jsme viděli výstavbu nového trojského mostu, jakožto součást komplexu Blanka, který přes Vltavu převádí čtyřproudovou městskou dopravu, tramvajovou trať, cyklisty a chodce. Konstrukce Trojského mostu je tvořena síťovým obloukem s hybridním systémem z oceli a betonu. Má dvě pole, kdy hlavní pole, obloukové konstrukce s táhlem překračující Vltavu, má rozpětí 200,4 m a krajní, inundační pole roštové konstrukce, má rozpětí 40,4 m. Šířka mostu dosahuje 36,2 m.

Exkurze pokračovala v tunelu Blanka. Navštívená část tunelu Blanka byla zajímavá, protože se skládala ze dvou úseků, jeden byl hloubený a druhý ražený. Během prohlídky jsme navštívili také technologické zázemí – kontrolní šachty a odvětrávání tunelu.

3.9.2013 – Prohlídka centra Prahy
Po návratu z exkurze pokračovala výzkumná skupina na prohlídku historického centra Prahy. Jednalo se Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most atd.

 

4.9.2013 – Návštěva zoologické zahrady
Ve středu pokračoval program workshopu návštěvou zoologické zahrady, kde kromě spousty zvířat viděli mladí výzkumníci také zajímavé konstrukce. Jednalo se o lanové a rámové konstrukce výběhů pro zvířata, nový pavilon slonů a hrochů, lanovku a také dřevěnou rozhlednu, která se také nachází v areálu.


Poslední části workshopu byla zpáteční cesta do Ostravy. Skupina Mladých výzkumníků dorazila do Ostravy ve večerních hodinách.

 

Nejzajímavější fotografie z wokshopu jsou dostupné v sekci Fotogalerie.