tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výjezd výzkumné skupiny za zahraničním odborníkem a přednáška Ing. Davida Mikoláška, Ph.D. na STU v Bratislavě

06.03.2013, 00:00 - 08.03.2013, 00:00
Bratislava, Slovensko

 

Výzkumná skupina Stavební mechaniky ve složení Ing. David Mikolášek, Ph.D., Bc. Přemek Pařenica, Ing. Lenka Lausová, Bc. Jana Labůtková a Bc. Jakub Flodr se setkala v Bratislavě ve dnech 6.-8.3.2013 s prof. Jurajem Králíkem, Ph.D., kde členové výzkumné skupiny konzultovali své ročníkové, diplomové a disertační práce. U příležitosti tohoto setkání proběhla přednáška Ing. Davida Mikoláška, Ph.D. na katedře stavební mechaniky STU v Bratislavě dne 7.3.2013 na téma Numerické modelování vybraných spojů dřevěných konstrukcí. Přednášky se zúčastnili akademičtí pracovníci a studenti doktorského a magisterského studia. Členové výzkumné skupiny u příležitosti tohoto výjezdu navštívili zajímavé stavby a památky (např. Bratislavský hrad, most SNP).

 

Vybrané snímky jsou dostupné ve fotogalerii.