tree navigace
tree navigace
tree navigace
CZ | EN

Partneři

Žilinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta

Portland State University

University of Cambridge

Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

16.12.2017
Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu

Architektura v perspekvivě

02.10.2017
Konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Seminář RDIT

12.08.2017
Odborný seminář zaměřený na plánování dopravních spojení, konstrukce dopravních staveb, bezpečnost dopravy, řízení a organizaci dopravy

Letní škola TZB

18.03.2017
Workshop, na kterém si studenti vyzkouší práci v týmu a konzultace s mladými odborníky

Konference OVA'17

02.01.2017
Regionální konference zabývající se novými poznatky a měřeními v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

Konference 2017

01.01.2017
Mezinárodní konference na téma modelování v mechanice s účastí odborníků z České republiky i zahraničí.

11.11.2016 Přednáška doc. Ing. Karla TUZY, CSc.

01.11.2016

Výstava 10 let architektury

20.09.2016
Výstava je otevřena od 13. do 24. října 2016 v Trojhalí Karolína, Ostrava

LETNÍ SKOLA TZB

05.05.2016
Workshop s přednáškami z praxe, možnost odborných konzultací, měření s přístroji (Blower-Door test, termovizní kamera). 6.6.-10.6.2016

Pohledové betony

01.02.2016
prezentace ve spolupráci s firmou RECKLI GmbH 10.2.2016, 9:00 h, místnost F209, FAST

přednáška „O vlastní tvorbě“

02.10.2015
Přednáší: doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. 22.10.2015, 18:00 hod., Stará aréna

Přednáška Interpretícia architektonického diela: kláštor La Tourette od Le Corbusiera

10.04.2015
První ostravská přednáška teoretické architektury Doc. Ing. arch. Moniky Mitášové, Ph.D.

Vydání publikace Industrial Notes

23.01.2015
Byla vydána závěrečná publikace projektu "Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury"

WORKSHOP

31.07.2014
Dobrý den, rádi bychom Vás pozvali na Workshop Katedry dopravního stavitelství, Fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava a Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty Žilinské univerzity v Žiline.

S T R U C T U R A stavební trendy 2 o 1 4

27.05.2014
V rámci 6. mezinárodní konference, zaměřené na současnou problematiku architektury a konstrukcí, bude realizován další ročník oblíbené konference STRUCTURA stavební trendy 2o14.
« Previous 1 2 3 4 6 7 Next »